SKRÆDDERI

Al beklædning vi laver, følger Skrædderlaugets 4 hjørnesten som er:

Tilskæring
En god Skrædder tilskærer modellen individuelt, så den fremhæver kundens fordele bedst muligt, men samtidig skjuler skavankerne. Proportioner og snit er vigtigt.

Tilretning
Skrædderen bruger sin uddannelse og erfaring når modellen skal tilrettes og sidde perfekt på kunden.

I processen tages hensyn til afvigelser fra de standarder der bruges inden for konfektion. I tilretningsfasen er Skrædderens akkuratesse vigtigt, samt skrædderens trænede øje for proportioner.

Syning
Når produktet fremstilles, skal der tages mange sytekniske valg, sammenspillet mellem materialer og model er yders vigtige, og valg af de rette teknikker og finesser er altafgørende om produk
.tet ser professionelt ud. Presning indgår som et vigtigt element der også kræver talent, håndelag og erfaring

Design
Moderne Skrædderi kan ikke overleve, uden at Skrædderen har fingeren på pulsen med hensyn til mode og design.

Kunder kræver ikke kun godt håndværk, men også at Skrædderen har forståelse for mode og design.

©Fotograf Allan Bjerre - www.allanbjerre.com